O Punk Rocku

instagram

Punk Rock to muzyczna wolność. To mówienie, robienie i granie tego, co chcesz. Słownikowa definicja słowa "Nirvana" brzmi "wolność od bólu, cierpienia zewnętrznego świata". To bardzo bliskie do mojej definicji Punk Rocka.

Kurt był jednym z wyznawców punk rocka lat 80. Do jego faworytów należeli The Raincoats i Black Flag. Mimo podziwiania twórczości idoli, to właśnie jego własna interpretacja braku granic i wolności ekspresji stała się elementarzem dla nowych pokoleń.

Muzyka Nirvany była przełomem i wyrażała emocje oraz poglądy wielu młodych ludzi lat 90.  i do dzisiaj nie traci na wartości. Może nie jest bezpośrednio punk rockowa, ale niewątpliwie ma oparte na nim fundamenty.

źródło: nme.com