Voo Voo i Haydamaky - wygraj bilety [konkurs]

23.01.2010 07:51
Haydamaky i Voo Voo, fot. Robert Grablewski, Lublin

Haydamaky i Voo Voo, fot. Robert Grablewski, Lublin (Haydamaky i Voo Voo, fot. Robert Grablewski, Lublin)

Już 28 stycznia Voo Voo i Haydamaky zagrają w Warszawie wspólny, specjalny koncert. Mamy pięć podwójnych zaproszeń na to wydarzenie.

Żywe legendy muzycznych scen Polski i Ukrainy niebawem zagrają specjalny koncert promujący wydaną w czerwcu ubiegłego roku wspólną płytę pt. "Voo Voo i Haydamaky". Warszawski koncert zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Będzie to nie tylko uczta muzyczna, ale również spotkanie z zespołami po koncercie na wspólnym opowiadaniu o projekcie i polsko-ukraińskiej muzyce.

Koncert odbędzie się w warszawskim Klubie Palladium. Bilety w przedsprzedaży kosztują 40 zł, w dniu koncertu ich cena wzrośnie do 50 zł. U nas możecie wygrać podwójne zaproszenia. Żeby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytania:

1. Którą rocznicę powstania obchodzi w tym roku Voo Voo?
2. W którym utworze Rootwater gościnnie wystąpili Haydamaky?


Nagrodzimy osoby, które na adres konkurs.infomuzyka@gazeta.pl przyślą poprawne odpowiedzi jako 1, 50, 75, 100 i 150. Prosimy wpisanie w temacie maila hasła "VOO VOO" i o podanie w mailu danych kontaktowych. Konkurs potrwa do środy, 27 stycznia, do godziny 10.00. Rozwiązanie pojawi się na naszych stronach tego samego dnia o godzinie 12.00. Wejściówki będzie można odebrać w Palladium przed koncertem.

REGULAMIN KONKURSU "Voo Voo i Haydamaky":

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Voo Voo i Haydamaky" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").
2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 23 do 27 stycznia 2010 r.
3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@gazeta.pl
2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§ 3

1. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:
a) zwycięzcami Konkursu zostaje 5 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytania konkursowe zostaną zarejestrowane na serwerze Serwisu jako 1, 50, 75, 100 i 150 zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 1, 50, 75, 100 i 150 nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią na pytanie konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.
2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.
3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda
4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

§ 4

1. Nagrodą w Konkursie jest pięć podwójnych wejściówki na koncert Voo Voo i Haydamaky.
2. Organizator opublikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu 27 stycznia 2010 roku.
3. Nagrody uczestnicy będą mogli odebrać 28 stycznia 2010.
4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.
5. Nagrodę będzie można odebrać w budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10.
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego.

§ 5

Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Voo Voo i Haydamaky", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

 


POLECANE RADIA