Opisz lub pokaż swoje wrażenia z Sigur Ros i wygraj płytę [konkurs]

21.08.2008 12:40
Koncert Sigur Ros w warszawskim Parku Sowińskiego

Koncert Sigur Ros w warszawskim Parku Sowińskiego (Sigur Ros w Parku Sowińskiego, Fot. Grazyna Jaworska / AG)

Byłeś na wczorajszym koncercie Sigur Ros w Warszawie? Napisz relację lub przyślij nam zdjęcie i wygraj płytę.

Wczoraj w warszawskim Parku Sowińskiego wystąpiła islandzka formacja Sigur Ros . Wypełniony po brzegi amfiteatr wypełnił się bajkowymi dźwiękami i jesteśmy przekonani, że były wśród publiczności osoby, które miałyby ochotę podzielić się z nami swoimi wrażeniami. Czekamy na relacje (max 1,5 tys.znaków ze spacjami), zdjęcia lub filmy. Nie zwlekajcie, konkurs jest błyskawiczny - pięciu zwycięzców wyłonimy jutro do godz.15.00. Do wygrania są płyty Sigur Ros "med sud i eyrum vid spilum endalaust", wydane przez firmę EMI Music Poland. Wasze relacje i zdjęcia lub filmy przysyłajcie na adres konkurs.infomuzyka@g.pl. W temacie maila wpisujcie "Sigur Ros". Prosimy również o podanie imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w serwisie Infomuzyka.pl

REGULAMIN KONKURSU "Sigur Ros":

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sigur Ros" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").
2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 21 do 22 sierpnia 2008 r.
3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie relacji lub przysłanie zdjęcia lub filmu z koncertu zespołu Sigur Ros, który odbył się 20 sierpnia w Warszawie i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@g.pl
2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną odpowiedzi na pytania konkursowe.

§ 3

1. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:
a) zwycięzcami Konkursu zostaje 5 uczestników, którzy przyślą najciekawsze relacje, zdjęcia lub filmy z koncertu.

2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.
3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda
4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

§ 4

1. Nagrodą w Konkursie jest 5 płyt "med sud i eyrum vid spilum endalaust" Sigur Ros.
2. Organizator publikuje w Serwisie nagrodzone prace oraz listę zwycięzców Konkursu 22 sierpnia 2008 roku.
3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do 10 września 2008.
4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.
5. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego.

§ 5

Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Sigur Ros", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

 

POLECANE RADIA