Strefa Inne Brzmienia - wygraj bilety na festiwal!

04.07.2008 15:11

Rodzina Waglewskich wystąpi na festiwalu w ramach różnych projektów, fot. Dominik Sadowski/ AG

W dniach 11-20 lipca w Lublinie odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Strefa Inne Brzmienia. To wyjątkowe wydarzenie zapowiada się szczególnie, a dzięki naszemu konkursowi i czytelnicy Infomuzyki mogą się na nim pojawić. Zapraszamy do konkursu.

 

Koncerty odbywać się będą na lubelskiej starówce. Zagrają m.in.: Twinkle Brothers & Trebunie Tutki, Motion Trio, Club Des Belugas, Osjan, Waglewski Fisz Emade, Martyna Jakubowicz, EMPE3 oraz Maleńczuk & Waglewski. Zagraniczną gwiazdą festiwalu będzie słynna brytyjska Morcheeba! Na zakończenie festiwalu zaprezentowany zostanie polsko-ukraiński projekt muzyczny: Voo & Voo & Haydamaky.

 

Nie zabraknie też akcentu edukacyjnego - warsztaty muzyczne, fotograficzne i filmowe poprowadzą Jacek Ostaszewski, Leszek Cichoński, Radek Nowakowski, Bartek Łęczycki, Tomasz Sikora, Hirek Wrona oraz Yach Paszkiewicz, a koncerty festiwalowe poprowadzą Marek Niedźwiecki, Robert Leszczyński i Jan Chojnacki.

 

Szczegółowy rozkład festiwalu oraz informacje na temat gwiazd

 

Zapraszamy do konkursu, w którym nagrodą jest 5 podwójnych wejściówek na dowolne koncerty festiwalu. Żeby wziąć udział w losowaniu musicie poprawnie odpowiedzieć na pytanie:

 

Jak nazywa się wokalistka, która w latach 1995-2003 była członkinią Morcheeby?


 

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do środy 9 lipca do godz.11.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty tego samego dnia do godz. 14.00. Nasz adres mailowy to konkurs.infomuzyka@g.pl . W temacie maila wpisujcie "Strefa Inne Brzmienia". Prosimy również o podanie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Wejściówki będą do odebrania przy kasach biletowych.

 

Zwyciężą autorzy 5 maili z poprawnymi odpowiedziami, które przyjdą do nas jako 1, 10, 30, 50 i 100. Życzymy powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU "Strefa Inne Brzmienia":
 

§ 11. Organizatorem konkursu pod nazwą "Strefa Inne Brzmienia" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").

 

 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 4 do 9 lipca 2008 r.

 

 

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

§ 2


1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@g.pl

 

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§ 31. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:


a) zwycięzcami Konkursu zostaje 5 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako 1, 10, 30, 50 i 100. zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 1, 10, 30, 50 i 100. nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią na pytanie konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.

 

2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.

 

3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda

 

4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.

 

5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

 

§ 41. Nagrodą w Konkursie jest 5 podwójnych biletów na festiwal Strefa Inne Brzmienia.

 2. Organizator publikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu 9 lipca 2008 roku.

 3. Nagrody będą do odebrania w kasach biletowych Festiwalu.

 4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.

 5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 


6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 7. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego. 

§ 5Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

 

§ 61. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Strefa Inne Brzmienia", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

§ 71. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 

§ 8Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

Więcej o:

POLECANE RADIA