Trebunie tutki - patrzymy na świat z radością i szacunkiem dla innych [wywiad]

21.06.2008 14:41
kadr z wywiadu

kadr z wywiadu (kadr z wywiadu)

Miesiąc temu do sklepów trafił wyjątkowy album Trebunie Tutki i Twinkle Brothers "Songs of Glory/Pieśni Chwały". Ten wspaniały muzyczny projekt jest zderzeniem dwóch muzycznych światów - klasycznego, polskiego góralskiego muzykowania oraz jamajskiego roots reggae. O płycie (ale nie tylko!) opowiedział nam w specjalnym wywiadzie Krzysztof Trebunia Tutka. Dla fanów formacji mamy też specjalny konkurs.

 

Jak narodziła się muzyczna współpraca Trebuniów Tutków z Twinkle Brothers?

 

  

Nowy album to swoisty manifest pozytywnego przesłania - muzyki ponad podziałami, ponad uprzedzeniami.

 

 
 

Krzysztof Trenunia Tutka opowiedział nam też o tym, jak to jest łączyć pasję z pracą i co przynoszą podróże grupy po całym świecie.

 

  

Wielka muzyczna przygoda Trebuniów Tutków to już blisko trzydzieści wydanych płyt. Które z nich Krzysztof Trebunia Tutka darzy największym sentymentem?

 

  

Trebunie Tutki i Twinkle Brothers ruszają we wspólną trasę. Gdzie będzie można ich zobaczyć i czego możemy się spodziewać?

 

  

Zakopower, Golec Uorkiestra - czy Krzysztofowi Trebunia Tutka podoba się ich twórczość, czy w muzyce innych sięgających do góralskich korzeni formacji odnajduje pozytywne elementy?

 

  

A czy góralskie tradycje wspólnego muzykowania wciąż są obecne?

 

  

Na zakończenie wywiadu mamy dla Was specjalne pozdrowienia!

 

 

 

 

Mamy dla Was specjalny konkurs, w którym do wygrania są trzy albumy Trebunie Tutki & Twinkle Brothers z autografami. By mieć szansę na jeden z egzemplarzy odpowiedzcie prawidłowo na pytanie:

 

 

W którym roku ukazała się pierwsza wspólna płyta Trebuniów Tutków i Twinkle Brothers, jaki nosiła tytuł?

 

 

Odpowiedzi przesyłajcie do soboty, 28 czerwca do godz. 12.00 na adres: konkurs.infomuzyka@g.pl w temacie maila wpisując "Trebunie Tutki". Prosimy również o podanie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

 

Zwyciężą autorzy maili z poprawnymi odpowiedziami, które przyjdą do nas jako 50, 100 i 150. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 lipca.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "Trebunie Tutki":
 

§ 11. Organizatorem konkursu pod nazwą "Trebunie Tutki" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").

 

 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 21 czerwca do 28 czerwca 2008 r.

 

 

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

§ 2


1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@g.pl

 

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§ 31. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:


a) zwycięzcami Konkursu zostaje 3 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako 50, 100 i 150 zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 50, 100 i 150 nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią na pytanie konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.

 

2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.

 

3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda

 

4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.

 

5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

 

§ 41. Nagrodą w Konkursie są 3 płyty Trebunie Tutki i Twinkle Brothers z autografami.

 2. Organizator publikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu do 10 lipca 2008 roku.

 3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do 10 lipca 2008.

 4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.

 5. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.

 6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 9. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego. 

§ 5Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

 

§ 61. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Trebunie Tutki", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

§ 71. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 

§ 8Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

 

Zobacz też:

 

* Trebunie Tutki i Twinkle Brothers - Mój dom [wideo]

 

 

Weź udział w Badaniu Polaków w Internecie

 


 

POLECANE RADIA