Sayag Jazz Machine w Stodole - wygraj zaproszenie

calak
12.03.2008 14:01
Sayag Jazz Machine

Sayag Jazz Machine (Sayag Jazz Machine, fot.mat.promocyjne)

W najbliższy piątek w ramach Francophonic Festival odbędzie się w warszawskiej Stodole koncert fantastycznej grupy Sayag Jazz Machine. Dzięki Infomuzyce możecie załapać się na jedno z podwójnych zaproszeń na to wydarzenie!

 

Francophonic Festival to cykliczna impreza poświęcona twórczości francuskiej i frankofońskiej w dziedzinie muzyki i kina. W tym roku rozpoczęła się 6 marca i potrwa 10 dni. Koncerty, pokazy filmów, wystawy odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Katowicach, Szczecinie i Lublinie.

 

14 marca w warszawskiej Stodole na jednym z trzech koncertów w ramach FF wystąpią Sayag Jazz Machine. Ten sekstet to jeden z najbardziej strzeżonych sekretów francuskiej sceny electro-jungle. Założony w 1998 roku, rozpala sale koncertowe swą zmysłową mieszanką jungle, drum 'n' bass, jazzu, bossa nova oraz hip hopu. Sayag Jazz Machine zestawiają ze sobą maszyny oraz tradycyjne jazzowe instrumentarium, tworząc niespotykane, wibrujące brzmienie który czyni z nich jeden z najbardziej popularnych żywych zespołów we Francji. Dopiero na scenie, gdy synchronizują ze sobą pełne energii dźwięki z jednymi z najlepszych wizualizacji jakie prawdopodobnie widziałeś, można przekonać się o prawdziwym sensie ich artystycznej sprawności. To grupa zarówno do słuchania, jak i oglądania. Prawdziwie kinowy drum'n'bass! Grupa promuje obecnie krążek "No Me Digas".

 Mamy dla Was 5 podwójnych wejściówek na tę imprezę. Wystarczy przysłać na adres konkurs.infomuzyka@g.pl maile z odpowiedzią na pytanie:

 

W jakim francuskim mieście powołano do życia Sayag Jazz Machine?

 


Prosimy o podanie w mailu imienia i nazwiska oraz dopisanie w temacie "Sayag Jazz Machine".

 Zwyciężą autorzy maili z poprawnymi odpowiedziami, które przyjdą do nas jako 1, 10, 50, 100 i 200. Na poprawne odpowiedzi czekamy do piątku, 14 marca do 12.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty tego samego dnia do 13.00.

 

REGULAMIN KONKURSU "Sayag Jazz Machine":

 

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sayag Jazz Machine" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").
2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 12 do 14 marca 2008 r.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 


§ 2

 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@g.pl2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

 


§ 3

 1. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:a) zwycięzcami Konkursu zostaje 5 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako 1, 10, 50, 100 i 200. zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 1, 10, 50, 100 i 200. nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią na pytanie konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda
4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

 


§ 4

 1. Nagrodą w Konkursie jest pięć podwójnych biletów na koncert "Sayag Jazz Machine".2. Organizator publikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu w dniu 14 marca 2008 roku.3. Nagrody będą do odebrania w klubie Stodoła w dniu 14 marca przed koncertem, tj. w godzinach od 19:00 do 21:00.4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.6. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.8. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego.

 § 5

 Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

 


§ 6

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Nosowska/Oshen", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 


§ 7

 1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 


§ 8

 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

 

 

POLECANE RADIA